Praktisch

Het studiecurriculum wordt bijgewerkt…

Vanaf september 2012 startten wij met een bijgewerkt studiecurriculum. Meer dan twintig jaar werken gaf enige ervaring en inzicht om het studieaanbod nog beter af te stemmen op de onderwijsrealiteit. De opleiding bestaat uit vier jaar (zie verder). De kandidaat leerkracht of leerkracht in dienst kan slechts naar het derde jaar overstappen wanneer hij met succes het eerste en tweede jaar heeft afgewerkt, dit geldt niet voor de andere studenten. Sinds september 2018 worden simultaan twee studiejaren onderwezen.

Wij raden de studenten ten stelligste aan de syllabi door te nemen om zo met het vak kennis te nemen. De lessen zijn gespreid over twee lesperiodes. Tijdens deze lessen wordt een inleiding gegeven op het onderwerp, de syllabus wordt toegelicht en de vragen van de cursisten worden beantwoord.

WAAR… Orthodoxe Parochie Heilige Apostel Andreas, Sophie Van Akenstraat 17 te 9000 Gent.

WAT… De vorming omvat vier jaren; zie verder onder de rubriek “programma”. De cursist volgt regelmatig de lessen. Per jaar hebben vier examenzittijden plaats, tijdens dewelke de kandidaat de vastgelegde examens aflegt. Men gaat over in principe over naar een volgende jaar wanneer de vorige jaar volledig en met succes is afgewerkt. Het curriculum van de vier jaren is namelijk gradueel opgebouwd. Iedere student (die het wenst of verplicht is een certificaat van theologische studies te behalen) is verplicht minstens vier van de voorgestelde examens per jaar af te leggen. Zie examenreglement op onze site, het reglement is ook te verkrijgen op het Instituut. De student schrijft zich in voor elke examensessie volgens de richtlijnen van het examenreglement.

  1. Het certificaat in theologische studies. kan behaald worden na respectievelijk twee jaar, drie jaar en vier jaar met vrucht te hebben afgewerkt en een bewijs voor te leggen dat hij of zij het orthodoxe geloof belijdt. Deze certificaten bieden de mogelijkheid om les te geven in orthodoxe godsdienst in het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
  2. Vrije leerling. Hiervoor schrijft men zich in voor de vakken waarvoor men zich interesseert. Nadien kan men het examen afleggen.
  3. Per correspondentie. Diegene die om één of andere reden de lessen niet kan volgen, kan wel het cursuspakket aankopen en al of niet examens afleggen Opgelet cursuspakketten worden niet opgestuurd per post. Zij kunnen, na afspraak met het secretariaat, afgehaald worden op het centrum.

HOE… Eén zaterdag per maand worden er vier uren les gegeven van 10u00 tot 15u00 en dit vanaf september van het nieuwe academiejaar. Er worden systematisch twee vakken onderwezen. De eerste reeks lessen vangt aan om 10u00 stipt en duurt tot 12u00. Tussen 12u en 13u is er een onderbreking om een zelf meegebrachte broodmaaltijd te gebruiken. Koffie en thee zijn ter beschikking. De tweede reeks lessen loopt van 13u00 tot 15u00. Iedere docent beschikt dus, om zijn vak te doceren, over twee leseenheden met een totale duur van 4 uren. Gedurende deze lessen wordt een inleiding gegeven op theologische disciplines voorzien volgens het leerprogramma (zie verder). Indien de cursus voorhanden is, wordt deze u ter beschikking gesteld. Tijdens de lessen wordt verwezen naar bijkomend studiemateriaal (atlassen, boeken, kaarten, naslagwerken enz.) en worden afspraken gemaakt rond het examen. Indien het nodig blijkt, kan een docent een bijkomend seminarie of les geven op overeengekomen moment na afspraak.

HOELANG… De kandidaat-leerkrachten en de leerkrachten in dienst zijn onderwerpen aan een termijn om de studies af te ronden.

WANNEER…


PROGRAMMA 2021-2022 - jaar 2

Oud Testament / Nieuw Testament 11/09/21

Oud Testament / Nieuw Testament 16/10/21 

     EXAMEN 13/11/21 

Kunstgeschiedenis / Ascetische Theologie 27/11/21 

Kunstgeschiedenis / Ascetische Theologie 18/12/21 

     EXAMEN 15/01/22 

Liturgische Theologie / Kerkgeschiedenis 29/01/22 

Liturgische theologie / Kerkgeschiedenis 19/02/22 

     EXAMEN 13/03/22 

Patrologie / Dogmatiek 07/05/22 

Patrologie / Dogmatiek 21/05/22 

     EXAMEN 04/06/22 

 PROGRAMMA 2021-2022 - jaar 4 

Nieuw Testament / Kosmologie 11/09/21 

Nieuw Testament / Kosmologie 16/10/21 

     EXAMEN 13/11/21 

Kerkgeschiedenis / Canoniek Recht 27/11/21 

Kerkgeschiedenis / Canoniek Recht 18/12/21 

     EXAMEN 15/01/22 

Filosofie / Dogmatiek 29/01/22 

Filosofie / Dogmatiek 19/02/22 

     EXAMEN 12/03/22 

Oud Testament / Kunstgeschiedenis 07/05/22

Oud Testament / Kunstgeschiedenis 21/05/22 

     EXAMEN 04/06/22 

 

Deliberatie: 25.06.22

 

Herexamens en inhaalexamens: 03/09/22

 

Voor de omschrijving van de vakken,
zie www.orthodoxonderwijs.be/vorming/programma

 

Huis- tucht- en examenreglement