Praktisch

Het studiecurriculum wordt bijgewerkt…

Vanaf september 2012 startten wij met een bijgewerkt studiecurriculum. Meer dan twintig jaar werken gaf enige ervaring en inzicht om het studieaanbod nog beter af te stemmen op de onderwijsrealiteit. De opleiding bestaat uit drie modules (zie verder). Men kan slechts naar een volgende module overstappen indien de vorige module is afgewerkt (zie examenreglement). In september 2018 wordt het eerste en het derde jaar onderwezen.

Wij raden de studenten ten stelligste aan de syllabi door te nemen om zo met het vak kennis te nemen. De lessen zijn gespreid over twee lesperiodes. Tijdens deze lessen wordt een inleiding gegeven op het onderwerp, de syllabus wordt toegelicht en de vragen van de cursisten worden beantwoord.

WAAR… Orthodoxe Parochie Heilige Apostel Andreas, Sophie Van Akenstraat 56 te 9000 Gent.

WAT… De vorming omvat drie modules; zie verder onder de rubriek “programma”. De cursist volgt regelmatig de lessen van de desbetreffende module. Per jaar hebben vier examenzittijden plaats, tijdens dewelke de kandidaat de vastgelegde examens aflegt. Men gaat over naar een volgende module wanneer de vorige module volledig en met succes is afgewerkt. Iedere student (die het wenst of verplicht is een certificaat van theologische studies te behalen) is verplicht minstens vier van de voorgestelde examens per jaar af te leggen. Zie examenreglement op onze site, het reglement is ook te verkrijgen op het Instituut. De student schrijft zich voor elke examensessie in volgens de richtlijnen van het examenreglement.

 1. Het certificaat in theologische studies. kan behaald worden na respectievelijk elke module met vrucht te hebben afgewerkt en een bewijs voor te leggen dat hij of zij het orthodoxe geloof belijdt. Deze certificaten bieden de mogelijkheid om les te geven in orthodoxe godsdienst in het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
 2. Diploma in orthodoxe theologie. Enkel het Theologisch Instituut Saint-Serge heeft de bevoegdheid om de voorwaarden te bepalen voor het verkrijgen van diploma’s in theologie en van deze uit te reiken. Zij kan desgevallend een vrijstelling verlenen voor examens met succes afgelegd aan het vormingscentrum de Heilige Johannes de Theoloog.
 3. Vrije leerling. Hiervoor schrijft men zich in voor de vakken waarvoor men zich interesseert. Nadien kan men het examen afleggen.
 4. Per correspondentie. Diegene die om één of andere reden de lessen niet kan volgen, kan wel het cursuspakket aankopen en al of niet examens afleggen. Opgelet cursuspakketten worden niet opgestuurd per post. Zij kunnen, na afspraak met het secretariaat, afgehaald worden op het centrum.

HOE… Eén zaterdag per maand worden er vier uren les gegeven van 10u00 tot 15u00 en dit vanaf september van het nieuwe academiejaar. Er worden systematisch twee vakken onderwezen. De eerste reeks lessen vangt aan om 10u00 stipt en duurt tot 12u00. Tussen 12u en 13u is er een onderbreking om een zelf meegebrachte broodmaaltijd te gebruiken. Koffie en thee zijn ter beschikking. De tweede reeks lessen loopt van 13u00 tot 15u00. Iedere docent beschikt dus, om zijn vak te doceren, over twee leseenheden met een totale duur van 4 uren. Gedurende deze lessen wordt een inleiding gegeven op theologische disciplines voorzien volgens het leerprogramma (zie verder). Indien de cursus voorhanden is, wordt deze u ter beschikking gesteld. Tijdens de lessen wordt verwezen naar bijkomend studiemateriaal (atlassen, boeken, kaarten, naslagwerken enz.) en worden afspraken gemaakt rond het examen. Indien het nodig blijkt, kan een docent een bijkomend seminarie of les geven op woensdagnamiddag na afspraak.

HOELANG… De kandidaat-leerkrachten en de leerkrachten in dienst zijn onderwerpen aan een termijn om de studies af te ronden.

WANNEER…

Opendeur

VOOR STUDENTEN, LEERKRACHTEN EN SYMPATHISANTEN
ZATERDAG 29 SEPTEMBER 2018 VANAF 09:30 TOT 15:30
INZEGENING – CONFERENTIES - AGAPEN

PROGRAMMA 2019-2020 - MODULE I / jaar 2

 1. Lessen Oud Testament / Nieuw Testament: 26/10/19
 2. Lessen Oud Testament / Nieuw Testament: 23/11/19
 3. Lessen Kerkgeschiedenis / Ascetische theologie: 14/12/19
 4. Lessen Kerkgeschiedenis / Ascetische theologie: 11/01/20

Examen 1: 25/01/20

 1. Lessen Patrologie / Liturgische theologie/ Dogmatiek: 08/02/20
 2. Lessen Patrologie / Liturgische theologie / Dogmatiek: 22/02/20

Examen 2: 07/03/20

 1. Lessen Dogmatiek / Sacrale kunst in de orthodoxe kerk: 28/03/20
 2. Lessen Dogmatiek / Sacrale kunst in de orthodoxe kerk: 25/04/20

Examen 3: 30/05/20

PROGRAMMA 2019-2020 - MODULE III / jaar 1

 1. Lessen Nieuw Testament / Oud Testament: 26/10/19
 2. Lessen Nieuw Testament / Oud Testament: 23/11/19
 3. Lessen Sacrale kunst in de orthodoxe kerk / Canoniek Recht: 14/12/19
 4. Lessen Sacrale kunst in de orthodoxe kerk / Canoniek Recht: 11/01/20

Examen 1: 25/01/20

 1. Lessen Kerkgeschiedenis / Dogmatiek: 08/02/20
 2. Lessen Kerkgeschiedenis / Dogmatiek: 22/02/20

Examen 2: 07/03/20

 1. Lessen Cosmologie /Filosofie : 28/03/20
 2. Lessen Cosmologie / Filosofie: 25/04/20

Examen 3: 30/05/20Deliberatie: 13.06.20

Herexamens en inhaalexamens: 05/09/20

Voor de omschrijving van de vakken,
zie www.orthodoxonderwijs.be

Huis- tucht- en examenreglement