Historiek

Het “orthodox vormingscentrum de Heilige Johannes de Theoloog” startte haar werkzaamheden in januari 1991 met een studiepakket voor één semester. Het is pas vanaf september 1991 dat het jaarlijkse onderricht begon, zoals op vandaag. Dit bestond in het vertalen van de vele cursussen theologie van het Instituut Saint-Serge te Parijs, alsook in het lesgeven door de eerste orthodoxe lesgevers; de mogelijkheid om orthodoxe godsdienst te volgen in de scholen begon namelijk met het schooljaar 1989-1990.

Vanaf het academiejaar 2012-2013 werd het “orthodox vormingscentrum” omgedoopt tot “Orthodox Theologisch Instituut” om zo te beantwoorden aan de meer algemeen gangbare terminologie voor zulk onderwijs.

Het Orthodox Theologisch Instituut “de Heilige Apostel Paulus” behoudt dezelfde meervoudige taak die ze zich voorhield van bij haar oprichting: het doorgeven van theologische inhouden enerzijds en het vormen van leerkrachten, catecheten anderzijds. Deze tweeledigheid wordt nagestreefd tijdens het gegeven onderricht.

Al die jaren groeide en wisselde de groep cursisten. Een groep die bestaat uit lesgevers en lesgeefsters orthodoxe godsdienst, maar ook geïnteresseerden allerhande. De groep docenten van het instituut zelf neemt ook langzaam uitbreiding. Op vandaag lopen de zaken nog altijd op dezelfde wijze, doch aangevuld met nieuwe vertalingen, eigen cursussen en bijlagen. In het voorbije jaren telden wij 40 ingeschreven studenten.

Om nog beter aan de vereisten van een degelijk onderricht te beantwoorden vinden alle activiteiten vanaf 1 september 2012 plaats in de lokalen van de Orthodoxe Parochie Heilige Apostel Andreas, Sophie Van Akenstraat 56 te 9000 Gent, met wie het Instituut een overeenkomst sloot.

Gezien de nieuwe mogelijkheden die deze locatie ons biedt, zal het cursuspakket uitgebreid worden en zal ook een navormingspakket worden samengesteld voor lesgevers, afgestudeerden en alle geïnteresseerden.

vader Dominique, emeritus directeur van het instituut