Pastoraal

Wij hopen dat met de genade van God dit werk verder mag groeien en dat wij allen dichter bij de Bron der kennis mogen naderen.

Er is geen grotere communicatie in het leven dan de ontmoeting met de Logos. Sommige religieuze filosofen leggen uit dat er zo iets als een theologische eros, een eros voor theologie bestaat - met eros bedoelen zij een dynamiek van het leven - … en indien we niet aan theologie doen met deze diepzinnige spanning, die misschien niets anders is dan de kracht van de Heilige Geest doorheen het leven, dan doen we echter niets goeds.

Zo worden we mensen die bezeten zijn van God. Wij komen tot de kennis van God - theognosis - in de mate van onze gelijkenis met God, met andere woorden God toont zich aan de mensen in de mate dat de mens op Hem gelijkt, aan Hem gelijkvormig wordt.

Op het feest van de transfiguratie bidt de Kerk: Christus stijgt vandaag op de Thabor, om de natuur van Adam te transformeren en om zijn goddelijkheid aan zijn ingewijden te onthullen. Verlicht ons met het licht van Uw kennis.

In deze theologische vorming zal het er om gaan de zin en de finaliteit van het werk aan te tonen van God die mens werd. Of nog Christus volgen en de Heilige Geest verwerven naar de woorden van de Heilige Serafim van Sarov; deelachtig worden aan het eeuwige leven, binnentreden in het Koninkrijk Gods.Wij bestaan in de mate dat we leven, wij leven in de mate dat wij het Licht ontvangen of gelijkvormig worden aan het Licht. Onze eros bestaat er dus in ons te bevrijden door de kennis van de waarheid, door te profiteren van de energie van de Heilige Geest.

Ook dit jaar willen wij allen danken voor hun inzet, zowel docenten als cursisten, de vertalers en de vrijwillige medewerkers.

Tot glorie van God…