Inschrijving

Hoe zich inschrijven?

Het inschrijvingsgeld voor dit jaar bedraagt € 320 (dit omvat het onderricht, alle cursussen en het examengeld). De vrije leerlingen betalen € 40 per gekozen vak.

Ann Denys
   Blokstraat 11
   B-2470 Retie
   (32)/(0)478585512
ann.denys.pauwels@gmail.com

Of u vult het Online Formulier in voor 15 september van het academiejaar.

De storting (zoals vermeld op het document) dient voor 15 september van het academiejaar uitgevoerd te worden. Voor een gespreide betaling gelieve met ons contact op te nemen.

IBAN BE19 7340 4375 7012
   BIC: KREDBEBB
   - VZW orthodox theologisch instituut Apostel Paulus -
   zetel Charbolaan 71
   B-1030 Brussel
   Met vermelding: 2019-2020 + naam van de student(e)

al diegenen die ons instituut genegen zijn en het steunen, al diegenen die het ter harte nemen dat de orthodoxe Kerk theologisch gevormde mensen zou missen, en weten dat de orthodoxe theologie volwaardig deelneemt aan de oecumenische dialoog zullen steeds ingelicht worden over hetgeen gebeurt in het centrum, zijn verwezenlijkingen en problemen.

Wij hebben uw steun nodig indien u ons wil helpen om over theologisch goed gevormde mensen te beschikken; om hen de middelen te geven degelijk te kunnen studeren. Wij hebben uw steun nodig indien u de orthodoxie eert en wilt bijdragen tot haar deelname aan de oecumenische dialoog. Een bijkomende steun is, gezien de stijgende werkingskosten, steeds welkom. U kunt al uw giften storten op het nummer BE19 7340 4375 7012, BIC KREDBEBB van de V.Z.W.

AAN ALLEN DIE ONS HELPEN ONZE OPRECHTE DANK EN ERKENNING